Χάρτης Κατάταξη

083

083
Συντεταγμένες: 492|559
Πόντοι: 10.495
Παίκτης: Ozark
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)