Χάρτης Κατάταξη

329 D.

329 D.
Συντεταγμένες: 544|538
Πόντοι: 11.550
Παίκτης: Arg.dimi
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)