Χάρτης Κατάταξη

019 BAD GUY

019 BAD GUY
Συντεταγμένες: 529|554
Πόντοι: 10.160
Παίκτης: Σαρκοβορος πιγκουινος 13
Φυλή: Sicarios.
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)