Χάρτης Κατάταξη

020.ΝΕΜΕΣΙΣ

020.ΝΕΜΕΣΙΣ
Συντεταγμένες: 514|552
Πόντοι: 10.030
Παίκτης: Σαρκοβορος πιγκουινος 13
Φυλή: Sicarios.
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)