Χάρτης Κατάταξη

01.ΔΙΑΜΑΝΤΙ

01.ΔΙΑΜΑΝΤΙ
Συντεταγμένες: 467|552
Πόντοι: 10.140
Παίκτης: Σαρκοβορος πιγκουινος 13
Φυλή: Sicarios.
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)