Χάρτης Κατάταξη

Bot.exe 06

Bot.exe 06
Συντεταγμένες: 487|494
Πόντοι: 10.141
Παίκτης: bilanden8
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)