Χάρτης Κατάταξη

004 BAD GUY

004 BAD GUY
Συντεταγμένες: 521|559
Πόντοι: 10.141
Παίκτης: Σαρκοβορος πιγκουινος 13
Φυλή: Sicarios.
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)