Χάρτης Κατάταξη

060 BRONX CITY

060 BRONX CITY
Συντεταγμένες: 447|534
Πόντοι: 9.927
Παίκτης: spifas
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)