Χάρτης Κατάταξη

028 ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

028 ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Συντεταγμένες: 435|499
Πόντοι: 10.016
Παίκτης: spifas
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)