Χάρτης Κατάταξη

098 ΔΥΝΑΜΙΤΗΣ

098 ΔΥΝΑΜΙΤΗΣ
Συντεταγμένες: 436|505
Πόντοι: 9.976
Παίκτης: spifas
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)