Χάρτης Κατάταξη

074

074
Συντεταγμένες: 499|563
Πόντοι: 10.448
Παίκτης: Ozark
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)