Χάρτης Κατάταξη

300

300
Συντεταγμένες: 547|544
Πόντοι: 11.321
Παίκτης: Demonas21
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)