Χάρτης Κατάταξη

Χωριό με bonus

Χωριό με bonus
Συντεταγμένες: 556|466
Πόντοι: 10.033
Παίκτης: bilanden8
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)