Χάρτης Κατάταξη

332

332
Συντεταγμένες: 552|540
Πόντοι: 12.130
Παίκτης: ΘΕΙΟΣ ΤΙΜΕΛΗΣ
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)