Χάρτης Κατάταξη

Α)033.Πριν χαιρετήσεις το παρόν

Α)033.Πριν χαιρετήσεις το παρόν
Συντεταγμένες: 486|535
Πόντοι: 10.160
Παίκτης: mimari
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)