Χάρτης Κατάταξη

080

080
Συντεταγμένες: 499|565
Πόντοι: 10.971
Παίκτης: Ozark
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)