Χάρτης Κατάταξη

020 BAD GUY

020 BAD GUY
Συντεταγμένες: 521|562
Πόντοι: 9.842
Παίκτης: Σαρκοβορος πιγκουινος 13
Φυλή: Sicarios.
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)