Χάρτης Κατάταξη

Χεζιλος με πριστακ

Χεζιλος με πριστακ
Συντεταγμένες: 486|489
Πόντοι: 10.143
Παίκτης: bilanden8
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)