Χάρτης Κατάταξη

125 ΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ

125 ΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ
Συντεταγμένες: 435|505
Πόντοι: 9.924
Παίκτης: spifas
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)