Χάρτης Κατάταξη

060.

060.
Συντεταγμένες: 529|561
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: Gerosss
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)