Χάρτης Κατάταξη

077 D.

077 D.
Συντεταγμένες: 472|490
Πόντοι: 9.745
Παίκτης: Arg.dimi
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)