Χάρτης Κατάταξη

183. gabriel12

183. gabriel12
Συντεταγμένες: 532|488
Πόντοι: 11.473
Παίκτης: gabriel12
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)