Χάρτης Κατάταξη

167 ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΓΕΡΟΛΥΚΩΝ

167 ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΓΕΡΟΛΥΚΩΝ
Συντεταγμένες: 444|544
Πόντοι: 9.786
Παίκτης: spifas
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)