Χάρτης Κατάταξη

063. gabriel12

063. gabriel12
Συντεταγμένες: 511|427
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: gabriel12
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)