Χάρτης Κατάταξη

060. gabriel12

060. gabriel12
Συντεταγμένες: 511|424
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: gabriel12
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)