Χάρτης Κατάταξη

024. gabriel12

024. gabriel12
Συντεταγμένες: 512|422
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: gabriel12
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)