Χάρτης Κατάταξη

159. Σαρκοβορος πιγκουινος 13

159. Σαρκοβορος πιγκουινος 13
Συντεταγμένες: 521|522
Πόντοι: 10.269
Παίκτης: King Armageddon94
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)