Χάρτης Κατάταξη

066.Kouroupettos6

066.Kouroupettos6
Συντεταγμένες: 579|516
Πόντοι: 10.252
Παίκτης: menaritas
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)