Χάρτης Κατάταξη

029 BAD GUY

029 BAD GUY
Συντεταγμένες: 531|574
Πόντοι: 10.172
Παίκτης: Σαρκοβορος πιγκουινος 13
Φυλή: Sicarios.
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)