Χάρτης Κατάταξη

154. Σαρκοβορος πιγκουινος 13

154. Σαρκοβορος πιγκουινος 13
Συντεταγμένες: 524|523
Πόντοι: 9.945
Παίκτης: King Armageddon94
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)