Χάρτης Κατάταξη

033

033
Συντεταγμένες: 582|507
Πόντοι: 10.971
Παίκτης: menaritas
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)