Χάρτης Κατάταξη

024 D

024 D
Συντεταγμένες: 492|498
Πόντοι: 9.750
Παίκτης: Arg.dimi
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)