Χάρτης Κατάταξη

Bot.exe 12

Bot.exe 12
Συντεταγμένες: 488|495
Πόντοι: 9.977
Παίκτης: bilanden8
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)