Χάρτης Κατάταξη

035.ΛΑΚΛΙΚΑ

035.ΛΑΚΛΙΚΑ
Συντεταγμένες: 495|489
Πόντοι: 10.160
Παίκτης: Σαρκοβορος πιγκουινος 13
Φυλή: Sicarios.
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)