Χάρτης Κατάταξη

Α)069.Αίγυπτος

Α)069.Αίγυπτος
Συντεταγμένες: 482|531
Πόντοι: 10.160
Παίκτης: mimari
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)