Χάρτης Κατάταξη

026 D.

026 D.
Συντεταγμένες: 491|497
Πόντοι: 10.221
Παίκτης: Arg.dimi
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)