Χάρτης Κατάταξη

101.ΝΈΑ ΠΟΛΗ

101.ΝΈΑ ΠΟΛΗ
Συντεταγμένες: 575|544
Πόντοι: 10.971
Παίκτης: menaritas
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)