Χάρτης Κατάταξη

091. gabriel12

091. gabriel12
Συντεταγμένες: 515|414
Πόντοι: 12.166
Παίκτης: gabriel12
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)