Χάρτης Κατάταξη

098. gabriel12

098. gabriel12
Συντεταγμένες: 523|412
Πόντοι: 12.164
Παίκτης: gabriel12
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)