Χάρτης Κατάταξη

158. Σαρκοβορος πιγκουινος 13

158. Σαρκοβορος πιγκουινος 13
Συντεταγμένες: 525|522
Πόντοι: 9.954
Παίκτης: King Armageddon94
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)