Χάρτης Κατάταξη

00:00:00:037

00:00:00:037
Συντεταγμένες: 482|488
Πόντοι: 9.938
Παίκτης: bilanden8
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)