Χάρτης Κατάταξη

Bot.exe 07

Bot.exe 07
Συντεταγμένες: 488|494
Πόντοι: 10.345
Παίκτης: bilanden8
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)