Χάρτης Κατάταξη

Bot.exe 10

Bot.exe 10
Συντεταγμένες: 489|491
Πόντοι: 9.918
Παίκτης: bilanden8
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)