Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών

Κατάταξη φυλής για την ήπειρο 55

Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Χωριά
1 SCR 17,10 εκ. 1.582
2 SCR2 4,96 εκ. 509
3 NABZ 1,74 εκ. 168
4 L.K. 374.649 47
5 Κ.Μ.Ζ 60.470 13
6 ... 11.170 2
7 ΟΤΙ 6.464 2
8 αρης 1.482 2
9 ERROR 929 1
10 ASSA 288 1
11 PTDy 260 1
Ήπειρος:
Θέση:
Αναζήτηση: