Κόσμος 82 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1637
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.044 (3.08 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.362
Χωριά βαρβάρων: 2.682
Χωριά με bonus: 537
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 26 ημέρες
Χρήστες on-line: 57
Αριθμός μηνυμάτων: 28.784 (17.58 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 4.527 (2.77 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 33.976 (20.76 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 342 (0.21 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 77
Αριθμός παικτών σε φυλές: 944
Συνολικοί πόντοι: 6.954.107 (4.248 ανά παίκτη, 1.379 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 58.154.511
 • 63.030.636
 • 60.167.650
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 2,295 εκατ.
 • 1,321 εκατ.
 • 1,352 εκατ.
 • 527.265
 • 348.153
 • 575.187
 • 11.276
 • 188.604
 • 68.428
 • 17.693
 • 1.374
 • 663
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 1402
 • 807
 • 826
 • 322
 • 213
 • 351
 • 7
 • 115
 • 42
 • 11
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 455
 • 262
 • 268
 • 105
 • 69
 • 114
 • 2
 • 37
 • 14
 • 4
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: serak1622
Η νεότερη φυλή: AMSTEL

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 06:16