Κόσμος 82 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 292
Συνολικός αριθμός χωριών: 9.376 (32.11 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 9.318
Χωριά βαρβάρων: 58
Χωριά με bonus: 1.047
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 209 ημέρες
Χρήστες on-line: 9
Αριθμός μηνυμάτων: 40.940 (140.21 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 7.022 (24.05 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 718 (2.46 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.222 (4.18 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 41
Αριθμός παικτών σε φυλές: 233
Συνολικοί πόντοι: 89.926.240 (307.967 ανά παίκτη, 9.591 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.793.310.686
 • 1.764.580.479
 • 1.853.113.767
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 22,593 εκατ.
 • 10,335 εκατ.
 • 23,798 εκατ.
 • 16,511 εκατ.
 • 1,934 εκατ.
 • 9,430 εκατ.
 • 109.531
 • 4,525 εκατ.
 • 1,212 εκατ.
 • 136.155
 • 839
 • 5.190
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 77372
 • 35395
 • 81499
 • 56545
 • 6622
 • 32294
 • 375
 • 15497
 • 4150
 • 466
 • 3
 • 18
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2410
 • 1102
 • 2538
 • 1761
 • 206
 • 1006
 • 12
 • 483
 • 129
 • 15
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: UlfSark
Η νεότερη φυλή: L.Look

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 18:33